PostHeaderIcon 2%

2% z dane

Obraciame sa na Vás so žiadosťou  o venovanie 2% z vašej dane v prospech divadelného súboru OFINA

Názov: Občianske združenie bábkového súboru OFINA

Sídlo: Riadok 5A/9, 034 01  Ružomberok

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42060524

DIČ: 2022503109

Číslo darovacieho účtu BS OFINA: 833 763 8030 / 5600

IBAN: SK09 5600 0000 0083 3763 8030