PostHeaderIcon Ocenenia získané v detskom divadelnom súbore a v ZDOS Hubová

 

1976 – Celoštátna súťaž detského divadla Šaľa, E.Gazdilová : Kockovaná košeľa a 8.A 1.miesto, réžia: Z. Jarošová

1980 – XIII. Paláriková Raková, J.Barč – Ivan : Mastný hrniec 2.miesto, réžia - M. Matis cena za herecký výkon

1982 – XXI. Belopotocký Mikuláš, A. N. Ostrovskíj : Bankrot 1.miesto, réžia: M.Matis

1986 - XXII. Belopotocký Mikuláš, J. CHalupka : Všetko naopak 1.miesto, réžia: M.Matis

1986 – XIX. Paláriková Raková, J. CHalupka : Všetko naopak 1.miesto, réžia: M.Matis

1986 – Scénická žatva 1986 Martin, J. CHalupka : Všetko naopak, réžia: M.Matis

1995 – XXVIII. Paláriková Raková, L. Nadaši – Jégé : Krpčeky svätého Floriána 1.miesto, réžia: M.Matis cena za herecký víkon

1995 – Scénická žatva Martin, L. Nadaši – Jégé : Krpčeky svätého Floriána, réžia: M.Matis

1996 – III. Divadelná jar Jána Roháča Nitrianske Pravno, L. Nadaši – Jégé : Krpčeky svätého Floriána, réžia: M.Matis

1997 – VI. Festival hier s divadelnou tematikou Trebišov, M.Ťapák, Š.Moravčík, S.Stračina: Pacho sa vracia 2.miesto, réžia: M.Matis

1998 – XXXI. Palárikova Raková, M.Ťapák, Š.Moravčík, S.Stračina: Pacho sa vracia 2.miesto, réžia: M.Matis

1998 – VII. Matičný svetový festival Slovenskej mládeže Martin., M.Ťapák, Š.Moravčík, S.Stračina: Pacho sa vracia, réžia: M.Matis